Sushi pakketten

 

Sushipakket 1
4 stuks Fotomaki
8 stuks California maki
8 stuks Wasabi maki

Sushipakket 2

4 stuks Crispy roll maki
4 stuks Wasabi maki
4 stuks Saki roll maki
4 stuks Spicy tuna maki
6 stuks Avocado maki
2 stuks Sake
2 stuks Ebi

Sushipakket 3

6 stuks Avocado maki
6 stuks Saki maki
6 stuks Kappa maki
8 stuks Wasabi maki
8 stuks Ebi maki

Sushipakket 4

4 stuks Crispy roll maki
4 stuks Wasabi maki
4 stuks Fotomaki
4 stuks Spicy tuna maki
6 stuks Saki maki
2 stuks Sake
2 stuks Kani

Sushipakket 5

2 stuks Maduro
4 stuks Saki
4 stuks Spicy tuna maki
4 stuks Wasabi maki
8 stuks Ebi maki

Sushipakket 6
8 stuks Wasabi maki
8 stuks California maki
8 stuks Spicy tuna maki

Sushipakket 7
8 stuks Wasabi maki
8 stuks California maki
8 stuks Crispy rol maki

Sushipakket 8
2 stuks Manguro
4 stuks Saki
4 stuks California maki
4 stuks Fotomaki
8 stuks Ebi maki

Sushipakket 9
8 stuks Saki rollen maki
8 stuks California maki
8 stuks Crispy rollen maki

Sushipakket 10

4 stuks Crispy roll maki
4 stuks Wasabi maki
4 stuks Fotomaki
4 stuks Spicy tuna maki
6 stuks Avocado maki
6 stuks Kappa maki
6 stuks Teken maki
4 stuks Sake
2 stuks Kani
2 stuks Ebi

Sushipakket 11

6 stuks Saki maki
6 stuks Kappa maki
6 stuks Avocado maki
8 stuks California maki
8 stuks Wasabi maki
8 stuks Ebi maki
8 stuks Crispy roll maki
4 stuks Sake
2 stuks Kani
2 stuks Ebi
2 stuks Maguro
2 stuks Tamago

Sushipakket 12

6 stuks Kappa maki
6 stuks Avocado maki
6 stuks California maki
8 stuks Wasabi maki
8 stuks Crispy roll maki
8 stuks Saki roll maki
4 stuks Sake
2 stuks Ebi
2 stuks Kani
2 stuks Tamago
2 stuks Maguro

Sushipakket 14

8 stuks California maki
8 stuks Wasabi maki
8 stuks Crispy roll maki
8 stuks Saki roll maki
8 stuks Spicy tuna maki
8 stuks Fotomaki
6 stuks Kappa maki
6 stuks Avocado maki
6 stuks Saki maki
6 stuks Takken maki


Sushi mix small


Sushi mix large


Sashimi & sushi mix

 

Bekijk de menukaart